Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên năm học 2019-2020

 Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên

năm học 2019-2020

Tham dự có 131 cán bộ, giáo viên, nhân viên đại diện các trường học trên địa bàn huyện. Nội dung buổi tập huấn chủ yếu tìm hiểu về các kiến thức, văn bản, các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc mới thông qua trong các năm 2018, 2019; Các chủ trương , đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban An toàn quốc gia về an toàn giao thông; giải pháp phối hợp giữa nhà trường- gia đình – xã hội trong việc giáo dục An toàn giao thông cho cho sinh; tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông, ….

Đây là những kiến thức cần thiết nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về an toàn giao thông trong đội ngũ giáo viên. Sau buổi tập huấn này, các trường học sẽ tiếp tục tục triển khai thực hiện các hoạt động về an toàn giao thông, từng bước nâng cao kiến thức về luật giao thông đường bộ và chấp hành pháp luật của các em học sinh.

Bài trướcChợ Đồn tập trung tiêm phòng gia súc đợt 2 năm 2019
Bài tiếp theoGặp mặt truyền thông các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình nhân ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11