Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo tại huyện Chợ Đồn

 

Đồng bào dân tộc Mông tham gia buổi tuyên truyền

Hiện nay đồng bào Mông các thôn Khuổi Đẩy, Vằng Doọc chủ yếu theo đạo Tin lành, tuy nhiên, do trình độ nhận thức còn hạn chế, không ít người dân còn thiếu hiểu biết các chính sách pháp luật về tôn giáo. Với mục đích tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cho tín đồ tôn giáo và nhân dân các thôn đồng bào Mông, buổi tuyên truyền đã cung cấp cho người dân nội dung của Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tôn giáo; một số nội dung cơ bản của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị quyết số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều lệ của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành; Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà ở, đất liên quan đến tôn giáo; Điều lệ, nội quy Giáo luật, kỷ luật Hội Thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc);

Các nội dung tuyên truyền được triển khai nhằm tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông tại hai thôn Khuổi Đẩy, Vằng Doọc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tôn giáo; cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ xấu, ý đồ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ mất đoàn kết dân tộc./.


Bài trướcHuyện Chợ Đồn gặp mặt, biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bài tiếp theoKỳ họp thứ tư HĐND huyện Chợ Đồn khóa XVIII