Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2020

 Buổi tuyên truyền tại Trụ sở xã Bình Trung

Đây là một trong những nội thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 03/2/2020 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, duy trì các mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020”, năm 2020

  Ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn

Tại buổi tuyên truyền ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh công bố Quyết định số 41/QĐ-BDT ngày 23/4/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập nhóm Nòng cốt thực hiện Mô hình điểm tại xã Bình Trung huyện Chợ Đồn, Đề án “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 – 2020”. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của UBND xã, các thành viên Ban chỉ đạo cấp xã, nhóm nòng cốt, cán bộ thôn, bản, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việc tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tiếp đó, đại biểu được nghe bà Nguyễn Thị Kim Thông, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn – báo cáo viên do Ban Dân tộc mời: Phổ biến các quy định của pháp luật liên quan trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; kiến thức và một số kỹ năng truyền thông vận động tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đây là những kiến thức bổ ích thiết thực nhằm tiếp tục bổ sung kiến thức, kỹ năng cho lực lượng tuyên truyền cho toàn bộ thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã, Nhóm nòng cốt, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn,  người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của xã Bình Trung.

Các đại biểu dự tập huấn được Ban Dân tộc tỉnh cung cấp tài liệu, ấn phẩm truyền thông phục vụ cho công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về tổng quan Đề án “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 – 2025” ban hành tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, giải pháp và phương hướng chuẩn bị cho giai đoạn II Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.”

Việc triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các  địa bàn vùng cao, vùng khó khăn nơi đồng bào dân tộc thiểu sống, có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống như xã Bình Trung sẽ góp phần từng bước ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương./.

Bài trướcCác tổ Đại biểu HĐND huyện TXCT trước kỳ họp 14, HĐND huyện tại các xã, thị trấn
Bài tiếp theoTập huấn về công tác An toàn vệ sinh lao động và các chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại huyện Chợ Đồn