Tuyên truyền các tổ chức, cá nhân có những sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5(2018 – 2019). Để hưởng ứng Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15(2018-2019), nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Ngày 10/10/2018 UBND huyện Chợ Đồn có Văn bản số 1408/UBND-KTHT về việc tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018- 2019), triển khai rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, các Ban, Ngành, Doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn dân trên địa bàn; nhằm phát hiện các tổ chức cá nhân có những sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật, giải pháp hay để vận dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống; tích cực tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019). Các giải pháp dự thi được đăng ký theo 06 lĩnh vực:

       1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

       2. Xây dựng, giao thông vận tải;

       3. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường;

       4. Giáo dục và đào tạo;

       5. Y dược;

       6. Vật liệu, hóa chất, năng lượng.

Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần, lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp…, có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Bắc Kạn từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham gia dự thi;

Thời gian tổ chức triển khai thực hiện: từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019.

Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn được quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết số 1605/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Các đơn vị, cá nhân có đề tài tham dự Hội thi báo cáo về Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện để được hướng dẫn lập hồ sơ dự thi, hoặc gửi hồ sơ trực tiếp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn là cơ quan thường trực của Hội thi./.     

Bài trướcHuấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại BHXH Chợ Đồn
Bài tiếp theoHội phụ nữ Chợ Đồn với cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”