TT HĐND huyện giám sát hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

 Đoàn giám sát làm việc tại xã Tân Lập

Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban  MTTQ Việt Nam và Trưởng các Ban HĐND các xã: Yên Nhuận, Phương Viên, Tân Lập, Bản Thi, Nam Cường. Qua giám sát, đoàn giám sát nhận thấy hoạt động của HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hoạt động, ngày càng dân chủ, chất lượng và hiệu quả; HĐND các cấp đã tập trung thực hiện nhiệm vụ theo quy định và kế hoạch; Các hoạt động giữa hai kỳ họp được triển khai đầy đủ, kịp thời; Các Ban HĐND, các đại biểu HĐND thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra và thực hiện tốt hoạt động theo chức năng nhiệm vụ theo Luật định, đáp ứng cơ bản nguyện vọng cử tri địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: tại một số kỳ họp công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND chuẩn bị còn chậm được gửi đến Thường trực và các Ban HĐND để thẩm tra; có đề án chưa được cơ quan chuyên môn chuẩn bị đảm bảo chất lượng nên không được đưa vào chương trình kỳ họp; hoạt động giám sát của HĐND, Ban HĐND cấp xã chưa được tiến hành thường xuyên, kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã còn thiếu,…

Tại các buổi giám sát, đồng chí Triệu Đức Phú, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND – Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện Đề án của Thường trực HĐND các cấp, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND các cấp tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án, phát huy vai trò của Thường trực và các Ban HĐND trong hoạt động của HĐND để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri địa phương./.

Bài trướcBàn giao công trình lớp học mầm non thôn Phiêng Phung, xã Bằng Phúc
Bài tiếp theoTập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã