Truyền thông vận động cộng đồng thực hiện vệ sinh nông thôn “ Rửa tay bằng xà phòng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh”

 Toàn cảnh buổi truyền thông tại xã Bằng Phúc 

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” được thực hiện từ năm 2016 – 2020 tại 21 tỉnh, thành. Mục tiêu của Dự án nhằm cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Dự án gồm 3 hợp phần: Cấp nước nông thôn; vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá. Theo đó, Bắc Kạn là một trong 21 tỉnh trong cả nước tham gia thực hiện Chương trình với mục tiêu tổng thể là cải thiện hành vi vệ sinh; tăng cường và duy trì khả năng tiếp cận vệ sinh và nước sạch ở khu vực nông thôn. Năm 2019, tại huyện Chợ Đồn,  chương trình đã triển khai ở 2 xã Nam Cường và Phương Viên , kết quả 70% hộ gia đình trong xã có nhà tiêu cải thiện, 80% hộ gia đình đã có điểm rửa tay, có xà phòng hoặc sản phẩm thay thế xà phòng hoạt động, 100% trạm y tế trên địa bàn 2 xã có công trình cấp nước và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn và có điểm rửa tay hoạt động. Năm 2020, chương trình tiếp tục được triển khai  tại 13 xã trong đó 3 xã thực hiện mục tiêu vệ sinh toàn xã là Bằng Phúc ( đăng ký mới) và  Nam Cường , Phương Viên  thực hiện chuyển tiếp từ năm 2019 sang. Mục tiêu phấn đấu  đạt 100% tỷ lệ hộ gia đình tại 3 xã có nhà tiêu, 78% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh và  cả 3 xã xóa bỏ được tình trạng đi tiêu bừa bãi. Đối với 10 xã được hỗ trợ kinh phí xây mới nhà tiêu gồm Xuân Lạc, Đồng Lạc, Tân Lập, Ngọc Phái, Bản Thi, Yên Thịnh, Yên Thượng, Lương Bằng, Đại Sảo, Đồng Thắng phấn đấu 100% nhà tiêu đăng ký được hỗ trợ.

 Các đại biểu và nhân dân nhận nước rửa tay hưởng ứng

việc rửa tay bằng xà phòng  để bảo vệ  sức khỏe

Lễ phát động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân về lợi ích và tầm quan trọng của việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng để phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, vận động người dân thay đổi thói quen, tập quán vệ sinh lạc hậu, thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe, sử dụng và bảo quản công trình vệ sinh và cải thiện môi trường sống, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.  Ngay sau lễ phát động truyền thông, đoàn viên thanh niên đã tham gia cổ động, diễu hành truyền thông tại các trục đường chính trên địa bàn xã Bằng Phúc.

Bài trướcKhảo sát Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2020 – 2025
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020