Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện được thành lập và đi vào hoạt động

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc và có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện về bộ máy, biên chế của UBND huyện Chợ Đồn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

  Đ/c Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định kiện toàn BGĐ và giao nhiệm vụ

Với chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai, thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật thuộc các lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thú y; thú y thủy sản, lâm nghiệp, khuyến nông và các dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp có liên quan theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước như: Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng và dịch bệnh động vật; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch bệnh hại cây trồng, dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện theo quy định; tổ chức thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, sản phẩm động vật trên địa bàn; triển khai thực hiện các quy trình kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản áp dụng trên địa bàn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; theo dõi, giám sát, nhận xét việc khảo nghiệm, sản xuất thử, đề xuất công nhận giống mới nông, lâm nghiệp và thủy sản theo quy định. Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; tư vấn và cung cấp dịch vụ kỹ thuật về chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông, lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; kinh doanh, cung ứng thuốc thú y, hóa chất khử trùng tiêu độc, vác xin, thức ăn chăn nuôi; thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, các loại giống cây trồng, giống vật nuôi và các loại vật tư, trang thiết bị thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và ngành nghề nông thôn phục vụ sản xuất theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác tập huấn, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và các dự án và mô hình khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, khuyến nông cho nông dân …

 Cung ứng Vacxin tiêm phòng gia súc cho cơ sở

Về cơ cấu tổ chức bộ máy có Ban Giám đốc và sáu vị trí việc làm gồm, hành chính – tổng hợp; Tài chính – kế toán; kỹ thuật Trồng trọt – Bảo vệ thực vật; kỹ thuật chăn nuôi – Thú y – Thủy sản; kỹ thuật Lâm nghiệp và Khuyến nông. Từng bộ phân chuyên môn có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện theo từng lĩnh vực nhiệm vụ được UBND huyện giao.  Cơ cấu biên chế hiện có 13 viên chức với trình độ chuyên môn là Kỹ sư các chuyên nghành, các viên chức đều có kinh nghiệm công tác ít nhất là từ 08 năm trở lên.

Để tham mưu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của huyện, tập thể viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cần nỗ lực không ngừng tự học hỏi, trau dồi thêm kiến thức; nghiên cứu, tham mưu đề xuất, xây dựng những mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại lợi ích, hiệu quả kinh tế cho người dân./.

Bài trướcĐoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thành công giải bóng đá Thanh niên huyện lần III năm 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học và THCS năm học 2018 – 2019