Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ xã Xuân Lạc tiêm phòng đàn gia súc

 Sự nỗ lực trong công tác tiêm phòng khi gia súc thả rông

Xuân Lạc, là xã có địa bàn rộng, đường giao thông đến các thôn đi lại khó khăn; các hộ dân sinh sống rải rác không tập trung. Hàng năm để công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc tiêm vacxin định kỳ nhằm phòng một số loại bệnh cho đàn trâu, bò ở địa phương, Ủy ban nhân dân xã có đề xuất với cơ quan chuyên môn huyện huy động lực lượng viên chức và thú y viên từ các xã khác để hỗ trợ địa phương tổ chức tiêm phòng tập trung, do vây công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc của xã thường đạt cao.

Đầu năm 2019, toàn xã có hơn 1.670 con trâu bò, kế hoạch tiêm phòng định kỳ đợt 1 của xã là 1.020 con. Ngày 03/5/2019, với sự hỗ trợ của 03 viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và 5 thú y viên từ các xã, Ủy ban nhân dân xã Xuân Lạc đã thành lập 08 tổ, đến các thôn tổ chức tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò của từng hộ. Tuy nhiên do địa bàn các thôn rộng, các hộ dân không ở tập trung, một số hộ không chủ động nhốt trâu bò ở chuồng, kết quả tiêm trong ngày được gần 500 con trâu bò; hiện nay Ủy ban nhân dân xã Xuân Lạc tiếp tục chỉ đạo thú y viên của xã thực hiện tiêm vét để đạt kế hoạch./.

Bài trướcCưỡng chế thi hành án dân sự tại thôn Bản Làn, xã Phương Viên
Bài tiếp theoTổ trưởng dân phố Triệu Văn Mạc học và làm theo Bác