Trung tâm Chính trị huyện với công tác đào tạo – bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác giáo dục Lý luận chính trị được triển khai với nội dung, hình thức phong phú. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc về nội dung, chương trình và thời gian theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương…; tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử, mô hình, điển hình về phát triển kinh tế – xã hội trong huyện. Trong năm 2019 đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 198 học viên, kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt khá giỏi; 01 lớp bồi dưỡng các lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở với 92 học viên, kết thúc khóa học có 100% học viên đạt yêu cầu; 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới cho 150 học viên, kết thúc khoá học 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 76% đạt khá giỏi;  01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 84 bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở với 100% học viên đạt khá, giỏi; Đào tạo 01 lớp Sơ cấp lý luận chính trị với 42 học viên,  kết quả 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho 221 học viên thuộc đối tượng 4. Phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức tổng kết, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho 70 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị  – Hành chính  khóa 49.

  Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị  – Hành chính  khóa 49

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  huyện Chợ Đồn đã thực hiện đúng quy định về thời gian, nội dung của từng loại hình chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng qua các lớp tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đánh giá ngày càng cao.

Bài trướcGặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019
Bài tiếp theoKiện toàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019-2023