Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng.

 

 Toàn cảnh lớp học

Lớp học có 66 học viên, đối tượng là đoàn viên, hội viên ưu tú thuộc các xã cụm trung tâm như: Bằng Lãng, Đại Sảo, thị trấn Bằng Lũng và các cơ quan, đơn vị của huyện. Trong thời gian học 4 ngày, các học viên đã được các báo cáo viên của huyện, truyền đạt những kiến thức cơ bản như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các học viên cũng viết bài thu hoạch về những vấn cơ bản đã được học trên lớp, liên hệ với thực tiễn bản thân công việc đang làm.

 Trao giấy chứng nhận cho các học viên

 

Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó đạt giỏi là 9/66 người, chiếm 13,6%; khá 42/66 người, chiếm 63,6%; trung bình 15/66 người, chiếm 22,8%./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tổ chức thành công giải bóng chuyền năm 2016