Trực tuyến Chính phủ khóa XV(15) họp phiên toàn thể đầu tiên, quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ

Tại điểm cầu huyện Chợ Đồn, tham gia dự họp trực tuyến có các đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Huy Chung, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Dương văn Hoàn, ủy viên BTV huyện ủy , Phó Chủ tịch UBND huyện.

 Lãnh đạo huyện dự họp trực tuyến phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính Phủ

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Các sự kiện trên cho thấy, Đại hội Đảng đề ra chủ trương, đường lối chính sách, Quốc hội thể chế hoá, Chính phủ cụ thể hoá bằng chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, quyết tâm xây dựng Chính phủ khóa XV ( 15) đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ…

Phiên họp đã nghe đại diện lãnh đạo Chính phủ trình bày tóm tắt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.Tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo các địa phương và các bộ, ngành đã phát biểu sôi nổi, thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV đã đề ra. Trong đó, các đại biểu đánh giá cao về chương trình hành động của Chính phủ khóa XV; tỏ rõ quyết tâm và tin tưởng vào sự thành công của những nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, nhiều đại biểu nhấn mạnh một số vấn đề như: Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, gắn với kiểm tra, giám sát; rà soát nhằm loại bỏ, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn phát triển; tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các chương trình, dự án còn tồn đọng kéo dài; cụ thể hóa trách nhiệm của từng ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ mà Chính phủ đã đề ra…

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị ở nước ta, sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; một phương thức, cách làm rất bài bản, hợp lý, khoa học, hiệu quả: “Trên dưới đồng lòng”, “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng” và “dọc ngang thông suốt”. Đây là sự phối hợp rất cần thiết, nhịp nhàng, bài bản, đạt kết quả tốt đẹp, nên duy trì theo kinh nghiệm này.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 3 của Đảng và Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới. Chính phủ tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những “điểm nghẽn”, vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Đồng thời nêu rõ 04 nhiệm vụ quan trọng cần làm tiếp theo…Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan trực thuộc Chính phủ; với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; sự ủng hộ và giám sát của Nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Chính phủ nhiệm kỳ này nhất định sẽ phát huy những kết quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 75 năm qua.

Sau phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu cảm ơn, khẳng định phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho chúng ta thấy rõ hơn trọng trách của Chính phủ trước Đảng, trước Nhà nước, trước Nhân dân, thực hiện tốt vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội; thấy rõ hơn các yêu cầu, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời qua đó, tiếp tục bổ sung, góp phần hoàn thiện, phát triển lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Chính phủ mới, khí thế mới, động lực mới và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm để kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thực tế đã chứng minh, đất nước ta bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng bản lĩnh, trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Tiếp tục con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và Nhân dân ta đã lựa chọn; kế thừa những thành tựu to lớn, những kinh nghiệm quý báu; phát huy truyền thống vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ, tôi yêu cầu từng thành viên Chính phủ, từng cán bộ, công chức, viên chức ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng; nỗ lực phấn đấu bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra./.

Bài trướcChợ Đồn tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường thực hiện công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng