Triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu

  Người dân xã Tân Lập phun khử trùng chuồng trại chăn nuôi

Theo đó, các hộ gia đình có chăn nuôi động vật; cơ sở chăn nuôi động vật tập trung:  Phát quang cây, cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ khu vực chăn nuôi, thu gom phân rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn lấp. Phun thuốc khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận một tuần một lần.

Các điểm giết mổ gia súc, gia cầm: Định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca giết mổ. Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi lần vận chuyển. Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi động vật được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Phát quang cây, cỏ xung quanh, khơi thông cống rãnh; không được vứt bừa bãi chất thải động vật do giết mổ ra môi trường.

Các cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật: Định kỳ vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất. Chợ có buôn bán động vật sống, sản phẩm động vật ở dạng tươi sống: Thực hiện vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng sau mỗi phiên chợ.  Địa điểm thu gom động vật sống và sản phẩm động vật để buôn bán, kinh doanh: Phải định kỳ vệ sinh, tiêu độc khử trùng ít nhất 01 lần/ tuần.  Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh; khu vực thu gom, xử lý chất thải của động vật: Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau khi hoàn thành việc xử lý, thu gom…

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, tổ thành lập đội phun thuốc sát trùng và tiến hành phun tại các khu vực chăn nuôi, địa điểm giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm… Thời  gian thực hiện từ ngày 05/02 đến ngày 28/02/2021./.

Bài trướcPhát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn giai đoạn 2019-2023
Bài tiếp theoUBND huyện chỉ đạo sản xuất, cung ứng lương thực, thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021