Triển khai kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiêm kỳ 2021 -2026

 Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra tình hình phát triển kinh tế -xã hội,

công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bình Trung

Đợt I: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 13/4/2021, tập trung vào các nội dung như: thực hiện các quy trình để tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 3; công bố danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử; Quá trình tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tại Ủy ban bầu cử; Tình hình xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử Hội đồng nhân dân; Thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu; niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và nơi công cộng khu vực bỏ phiếu; treo các khẩu hiệu thông tin, tuyên truyền. Công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử. Một số nội dung khác liên quan cuộc bầu cử.

Đợt 2: Thời gian từ ngày 18/4/2021 đến 22/5/2021, nội dung tập trung vào các nội dung như: giám sát kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND; Công bố danh sách những người ứng cử theo đơn vị bầu cử; niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu; Tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; thông báo cho cử tri về thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Việc tuyên truyền, cổ động cho bầu cử; Cơ cở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần phục vụ cho bầu cử; Phương án đảm bảo an ninh trật tự và y tế trong thời gian bầu cử và khu vực bỏ phiếu.

Ngoài ra, tại 23/5/2021, đoàn kiểm tra, giám sát của huyện cũng sẽ kiểm tra, giam sát tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch bệnh (nếu có) tại địa điểm bỏ phiếu; Tình hình cử tri đi bỏ phiếu; tiến độ cử tri đi bỏ phiếu; hướng dẫn cử tri cách gạch phiếu bầu theo từng cấp và một số nội dung khác có liên quan.

Thông qua việc tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại cơ sở./.

Bài trướcCụm thi đua các huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026