Triển khai công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2014

       Năm 2013 công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm, hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp phát huy tốt vai trò chức năng tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của đảng, chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng – an ninh. Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân được nâng lên, công tác tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng đã triển khai có hiệu quả.

      Kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng: đối tượng 3 quân số tham gia 12/12 đồng chí đạt 100%; mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4A, B, quân số tham gia 99/99 đồng chí đạt 100% chỉ tiêu; chỉ đạo các cụm xã và xã mở được 9 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 5B kết quả đạt khá; giáo dục quốc phòng an ninh cho 2/2 trường phổ thông trung học quân số 1291 em đạt 100% quân số, kết quả đạt khá; hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh các cấp tích cực triển khai thực hiện, vận dụng nhiều hình thức phương pháp như: xây dựng các chuyên mục, tin, bài quốc phòng toàn dân  tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng nghép các buổi họp, sinh hoạt ở các thôn, bản, tổ dân phố tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước. Âm mưu thủ đoạn “ diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng ViệtNam.

     Thông qua công tác giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân đã nâng cao nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, đồng thời tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bài trướcChợ Đồn tổ chức Lễ phát động tết trồng cây xuân Giáp Ngọ 2014
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổ chức thành công giải bóng chuyền năm 2014