Triển khai cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù

 NHCSXH huyện giao dịch tại các xã, thị trấn.

Cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù theo Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương nếu đi học nghề, học chuyên nghiệp được vay vốn chương trình cho vay học sinh sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, mức vay theo thời gian học, tối đa 2,5 triệu đồng/ tháng với lãi suất 0,55%/ tháng. Nếu có nhu cầu tạo việc làm thì được vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ và các văn bản  hướng dẫn hiện hành của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, mức cho vay tối đa 100 triệu/ lao động, với lãi suất 0,66%/tháng.

Người chấp hành xong hình phạt tù phải có giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện của cấp có thẩm quyền (bản sao chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp).

Với những quy định tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/04/2020 của Chính Phủ và Văn bản số 6019/NHCS-TDSV ngày 30/06/2021 của Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho người chấp hành xong hình phạt tù có điều kiện được vay vốn học tập, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.

Bài trướcNgân hàng chính sách xã hội huyện huy động tiền gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo
Bài tiếp theoKiểm tra thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Chợ Đồn