Triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

 NHCSXH huyện sẵn sàng triển khai cho vay để hỗ trợ người lao động

gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhằm góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể việc thực hiện các chính sách trên. Theo đó, khách hàng được vay vốn theo chương trình này gồm: Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho công nhân do ảnh hưởng của dịch Covid -19; người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19; người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.

Theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, người sử dụng lao động được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 3 tháng đối với mỗi người lao động. Lãi suất cho vay 0%/năm và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, Ngân hàng CSXH huyện sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn thông báo kết quả phê duyệt cho vay hoặc từ chối cho vay gửi khách hàng.

Đối với khoản vay để trả lương ngừng việc cho người lao động, người sử dụng lao động phải có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.  Mức cho vay vốn trả lương ngừng việc tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế .

Đối với khoản vay để trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động phải đáp ứng một số điều kiện như có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn; phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 hoặc hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng….Mức vay vốn tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động.  Việc giải ngân cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6, 7/2021 được thực hiện 1 lần, thời hạn giải ngân đến hết ngày 5/4/2022. Hiện nay, NHCSXH huyện Chợ Đồn đang tham mưu UBND huyện và phối hợp các ban ngành, địa phương  để tuyên truyền chính sách đồng thời rà soát nhu cầu vay vốn của các đơn vị để kịp thời hướng dẫn và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ theo quy định./. 

Bài trướcKiểm tra đột xuất việc thực thi nhiệm vụ, công vụ tại một số cơ quan, đơn vị
Bài tiếp theoĐại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 2,3,4 tiếp xúc cử tri các xã Yên Mỹ, Lương Bằng, Bằng Phúc,