Triển khai cấp cây giống trồng rừng cho người dân

 Cấp giống cây trồng tại xã Phương Viên

Ngay từ đầu tháng 5,  Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn đã tiến hành cấp phát cây giống  rừng trồng phân tán đợt 1 cho hơn 2.600 hộ, tổ chức đăng ký trồng rừng năm 2019 với trên 764 vạn cây, trong đó chủ yếu là giống cây Mỡ trên 490 vạn cây, Quế  172 vạn cây còn lại là giống Xoan và Lát.

Đến thời điểm này đã triển khai cấp giống trồng rừng được 4 xã là Đông Viên, Rã Bản, Phương Viên, Bằng Phúc với 155 vạn cây giống các loại. Để đảm bảo chất lượng rừng trồng ngay khi cấp giống, cán bộ Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn đã tăng cường hướng dẫn người dân cách bảo quản cây giống theo đúng quy trình kỹ thuật, khi thời tiết thuận lợi thì triển khai trồng rừng./.                                                    

Bài trướcTuổi trẻ Chợ Đồn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoVăn phòng điều phối Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn làm việc tại xã Yên Thượng