Triển khai cho các hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề do thiếu đất sản xuất, năm 2020

 Con trâu của bà Lương Thị Pềnh, dân tộc Mông là hộ nghèo thôn Lũng Noong, xã Nam Cường

được mua từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2018 theo Quyết định số

2085QĐ -TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Cụ thể: Có 15 hộ của 07 xã được thực hiện vay vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề do thiếu đất sản xuất, năm 2020 trong 6 tháng đầu năm với số tiền là 560 triệu đồng (500 triệu đồng được cấp năm 2020 tại Quyết định số 30/QĐ-BĐD ngày 21/5/2020 của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn; 60 triệu đồng là vốn thu hồi từ các hộ vay vốn năm 2018-2019) và 03 hộ của xã Bình Trung có nhu cầu vay vốn cuối năm 2020 tổng số tiền là 120 triệu đồng.

Để đảm bảo thực hiện giải ngân nguồn vốn kịp thời đến các hộ đã được phê duyệt danh sách, UBND huyện chỉ đạo: Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện căn cứ danh sách các hộ đã được phê duyệt hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay theo quy định đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện; Ủy ban nhân dân các xã có hộ thực hiện vay vốn, có trách nhiệm phối hợp với các Phòng liên quan và các tổ chức hội tại cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ các hộ thực hiện đúng nội dung. Đồng thời chỉ đạo các hộ thụ hưởng chính sách chủ động sử dụng khoản tiền được vay đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả giảm nghèo bền vững; Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá, báo cáo các cấp việc thực hiện nội dung chính sách.

Bà Nông Thu Hoài, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho biết: Thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tập trung phân công cán bộ tín dụng khẩn trương hướng dẫn các hộ lập hồ vay vốn, thực hiện giải ngân kịp thời nguồn vốn đảm bảo xong trước ngày 30/6/2020.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề do thiếu đất sản xuất, năm 2020, được giải ngân kịp thời cho các hộ nghèo để tạo đất sản xuất và hỗ trợ chuyển đổi nghề. Với việc các hộ được vay vốn không phải đảm bảo tiền vay, mức hỗ trợ vay tối đa 100 triệu đồng/hộ; Thời hạn cho vay tối đa là 10 năm; Lãi xuất cho vay bằng 50% cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ. Đây là những ưu đãi của Thủ tướng Chính phủ nhằm tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức súc nhất của đời sống sản xuất; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trong cả nước./.

Bài trướcThẩm định kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 Chương trình 135 năm 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn: Ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử các cấp