Trên 15.100 khách hàng huyện Chợ Đồn được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19.

Khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Chợ Đồn sẽ được giảm giá điện 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt áp dụng cho các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020. Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt được giảm giá điện, giảm tiền điện ngay kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020. Mức giảm thấp nhất là 10% giá bán điện. Sản lượng điện từ bậc 1 đến bậc 4 được giàm giá trong 3 tháng khoảng 5.32 triệu Kwh tương ứng số tiền 1,06 tỷ đổng. Sản lượng điện dùng cho sản xuất, kinh doanh được giảm trong 3 tháng khoảng 7,23 triệu kwh, tương ứng số tiền 1,43 tỷ đồng. Hoạt động ý nghĩa, kịp thời này của ngành điện đã góp phần chung tay hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn giảm bớt một phần khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Bài trướcChợ Đồn chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông 2018
Bài tiếp theoChi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025