Tổng kết hoạt động HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 16 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận, cho ý kiến và thông qua các báo cáo tổng kết của Thường trực HĐND huyện,  UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo các ban HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, báo cáo ủy ban MTTQ huyện về tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện trong đầu nhiệm kỳ bầu đủ 32 đại biểu, trong nhiệm kỳ đã cho thôi làm nhiệm vụ đối với 6 đại biểu, hiện nay còn 26 đại biểu. Trong nhiệm kỳ HĐND huyện đã thực hiện đầy đủ các chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động đề ra; tổ chức được 16 phiên họp Thường trực HĐND mở rộng và các phiên họp định kỳ theo quy định, 15 kỳ họp HĐND thường lệ và chuyên đề. Trình HĐND huyện ban hành 120 Nghị quyết các loại, trong đó, có 06 Nghị quyết quy phạm pháp luật, 45 Nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự, 69 Nghị quyết khác chủ yếu tập trung vào chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh… Các Nghị quyết được ban hành đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 8 cuộc giám sát; các ban HĐND tổ chức thực hiện được 36 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đều tổ chức cho các đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn. Theo đó, đã tổ chức được 160 hội nghị tiếp xúc cử tri, với hơn 7.400 lượt cử tri tham gia, tổng hợp được 879 ý kiến; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chuyển đến cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết, trả lời đạt trên 90% cơ bản đáp ứng được đề xuất, kiến nghị của cử tri.

Về hoạt động của UBND huyện, nhiệm kỳ qua UBND huyện đã cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ đạo điều hành kịp thời các nghị quyết HĐND đi vào đời sống. Qua đó cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đáng kể, đã có 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh, trên 1.000ha lúa được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, sản lượng lương thực duy trì trên 29.000 tấn/năm. Huyện cũng duy trì tốt các nhãn hiệu tập thể như: “Gạo bao thai Chợ Đồn”, sản phẩm “Chè Shan tuyết”, “Hồng không hạt” thành hàng hóa có giá trị. Tập trung phát triển kinh tế rừng đạt hiệu quả, từ năm 2016-2021, toàn huyện trồng rừng được trên 5.000ha, nâng độ che phủ rừng lên 80%; thu ngân sách từ 75 tỷ đồng (năm 2016) tăng lên 107 tỷ đồng (năm 2020); số tiêu chí xây dựng NTM trung bình  từ 8,4 lên 12,8, có 3 xã đạt chuẩn NTM gồm: xã Đồng Thắng, Yên Thượng và Nghĩa Tá…Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ họp cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong tổ chức hoạt động của HĐND cũng như trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Quang Nhất- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự thống nhất cao giữa HĐND và UBND. Đồng chí cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được thì huyện vẫn còn mặt chưa được, điều này phải sớm khắc phục, nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới. Với lợi thế có sẵn, huyện cần tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, điều kiện địa phương, quan tâm, giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiên trì kiến nghị đến các cấp thẩm quyền những nội dung cần đề xuất. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện cần tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng tiến độ, để bầu ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo, Nghị quyết công tác nhiệm kỳ Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, một số chỉ tiêu, phương hướng của nhiệm kỳ tới. Nhân dịp này, có 9 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016  – 2021 được khen thưởng.

 Đồng chí Triệu Đức Phú, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho

các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016  – 2021.

Buổi sáng cùng ngày, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 – kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện trình bày các tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tờ trình, dự thảo Nghị quyết sử dụng nguồn thu sử dụng đất để tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ 1 và tổ 2A thị trấn Bằng Lũng; tờ trình, dự thảo Nghị quyết cho cho chủ trương lập Dự án điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai và xây dựng giải pháp phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; tờ trình, dự thảo Nghị quyết đối ứng kinh phí xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao và thống nhất thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đồng thời kỳ họp thực hiện bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với chức danh Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện và chức danh Trưởng phòng tư pháp huyện./

Bài trướcChợ Đồn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 2021
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn chốt danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026