Tổng kết công tác văn hóa, thông tin, thể thao năm 2020

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao của huyện vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Phòng Văn hóa thông tin đã thực hiện tốt việc quản lý các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông trên địa bàn huyện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì và phát triển rộng khắp. Toàn huyện có 11.140 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm  89%; 208 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm 92%; 95 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt cơ quan, đơn vị văn hóa trong đó 17 cơ quan đơn vị đạt văn hóa 5 năm liên tục, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.  Trong năm Phòng Văn hóa  thông tin huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước đặc biệt tuyên tuyền về Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức thành công các sự kiện chính trị  kinh tế xã hội trên địa bàn như Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu huyện Chợ Đồn, tham gia trưng bày gian hàng giới thiệu di sản văn hóa, ẩm thực đặc sản tại 2 phiên Chợ Đêm gắn kết trong Lễ Công bố và Hoạt động liên hoan nghệ thuật các dân tộc huyện Chợ Đồn. Công tác quản lý di tích, di sản, du lịch, lễ hội, gia đình và các họat động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao thường xuyên được kiểm tra, chấn chỉnh đảm bảo theo quy định trong đó năm 2020 đã tham mưu UBND tiếp tục phối hợp với Sở VHTTDL thực hiện lập quy hoạch về Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn; chuẩn bị cho đầu tư tôn tạo Di tích Nà Pậu. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai và thực hiện các nội dung Quyết định 2950/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 Đề án quản lý và phát huy các giá trị di tích, di sản gắn phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030 như: Gắn dòng chữ ATK trên đỉnh Phja Vỳ; Tổ chức thành công 02 phiên Chợ Đêm theo tháng; tu sửa nâng cấp hoàn thiện Nghĩa trang Công nhân Công trường 114; xây dựng biển chào tại 5 cửa ngõ vào huyện; xây dựng các biển chỉ dẫn vào các di tích quốc gia đặc biệt; sưu tầm các hiện vật, tài liệu, các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện phục vụ cho trưng bày tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, gắn với việc thực hiện cải cách hành chính nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc đáp ứng thời kỳ đổi mới và hội nhập

Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện  thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở đảm bảo đúng định hướng, kịp thời và chất lượng; duy trì tiếp sóng chương trình Đài Trung ương, của tỉnh đảm bảo theo kế hoạch. Tiếp tục được đổi mới, chất lượng hoạt động của Cổng thông tin huyện và Đài Truyền thanh các xã. Đặc biệt, trong đợt cao điểm cả nước phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện đã đa dạng các hình thức tuyên truyền để nhân dân nắm bắt được tình hình dịch bệnh và chủ động phòng ngừa. Phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức thành công Giải bóng chuyền. giải cầu lông, giải bóng đá thanh niên cấp huyện năm 2020, phối hợp đăng cai tổ chức thành công giải bóng chuyền nam tỉnh Bắc Kạn năm 2020 tại huyện Chợ Đồn, thành lập đội tuyển tham gia các giải thể thao cấp tỉnh đạt kết quả . Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong cộng đồng qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân trong việc rèn luyện sức khỏe, hưởng thụ văn hóa tinh thần, biết giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

 Đồng chí Dương Văn Hoàn – Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Hoàn – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả trong công tác Văn hóa – Thông tin, thể thao đạt được trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ thời gian tới đồng chí yêu cầu hai đơn vị Phòng Văn hóa và Trung tâm văn hóa cần phối hợp với các xã, thị trấn triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của huyện, nhất là tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu và các mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới ”.  Phát huy hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Phát huy hiệu quả các Trang thông tin điện tử tại các xã, thị trấn, Cổng thông tin điện tử của huyện; phần mềm ứng dụng quản lý và điều hành văn bản; hộp thư điện tử công vụ; một cửa điện tử. nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Bài trướcLiên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Bài tiếp theoCô giáo trẻ tài năng, tâm huyết với nghề