Tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Với chu kỳ 10 năm một lần, Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019, là cuộc tổng điều tra lần thứ 5 tại Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia qui định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và chính phủ trong đánh giá tình hình xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới từng người dân và các chính sách phát triển của đất nước, của tỉnh và của địa phương.

  05 tập thể, 12 cá nhân được  Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn  tặng giấy khen có thành tích xuất sắc

trong thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại huyện Chợ Đồn  được bắt đầu từ 7g30 phút ngày 1/4/2019 tại tất cả 22 xã, thị trấn. Tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 gồm 22 tổ trưởng và 73 điều tra  viên đã trực tiếp ra quân ngay trong ngày đầu tiên và thực hiện tổng điều tra 147 địa bàn điều tra. Các tổ trường và điều tra viên ở cơ sở đều có tinh thần và trách nhiệm cao trong suốt quá trình tổ chức điều tra thu thập thông tin tại hộ. Điều tra viên đã tiến hành ra quân theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện , đi thực tế từng hộ để thu thập số liệu trực tiếp tại hộ và ghi vào phiếu đảm bảo theo đúng quy trình của cuộc tổng điều tra.

  05 tập thể, 10 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen  có thành tích xuất sắc

trong thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Kết thúc điều tra, toàn huyện gồm 13.549 hộ và 48.554 nhân khẩu,  dân số được  phân theo cấp xã gồm 7.180 nhân khẩu sống ở khu vực thành thị; 42.374 nhân khấu sống ở vùng nông thôn, trong đó Nam gồm 25.441 người và Nữ gồm 24.113 người. Cuộc điều tra dân số và nhà  ở trên địa  bàn huyện Chợ Đồn diễn ra thuận lợi và kết thúc điều tra vào ngày 24/4/2019, sớm hơn kế hoạch đề ra 01  ngày.

Nhân dịp tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn đã tặng giấy khen cho 05 tập thể, 12 cá nhân và UBND huyện Chợ Đồn tặng giấy khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

Bài trướcThường trực Huyện ủy giao ban công tác 9 tháng đầu tại các xã Cụm Bắc, Cụm Trung tâm và Cụm Nam A
Bài tiếp theoKhai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019