Tổng kết công tác dư luận xã hội và hoạt động cộng tác viên năm 2020

 Tổng kết công tác dư luận xã hội và hoạt động cộng tác viên năm 2020

Năm 2020 công tác dư luận xã hội có nhiều hoạt động tích cực, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất và ý thức chính trị tốt; trung thực, khách quan trong phản ánh và có khả năng phân tích, tổng hợp các luồng ý kiến, có mối quan hệ, giao tiếp rộng, có uy tín đối với quần chúng nhân dân. Thông qua, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, Ban tuyên Huyện ủy đã nắm bắt, tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến đặc biệt là những vấn đề bức xúc, nổi cộm và những âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị để tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết và tháo gõ những vấn đề bức xúc trong xã hội.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo huyện ủy đề ra một số giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tuyên giáo cơ sở và sư phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội; xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên; tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nắm bắt dư luận xã hội; Tăng cường đầu tư phương tiện, kinh phí hoạt động cho công tác dư luận xã hội.

Bài trướcTập huấn các quy định mới của Nhà nước về kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, du lịch
Bài tiếp theoHội nông dân huyện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân 2020