Tổng kết 5 năm công tác phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Qua 5 năm, từ năm 2010-2015, thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. So với những năm trước đó, tổng số trẻ trên toàn huyện được huy động đến lớp đạt 100%; số trẻ em 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.  Cở sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được đầu tư; mạng lưới trường, nhóm, lớp mầm non ngày càng phát triển, tỷ lệ xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia ngày một tăng. Số phòng học cho các lớp trẻ 5 tuổi theo hướng kiên cố theo Điều lệ trường Mầm non đã có 63/67 đạt 90,02%; số thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%.,..Hiện nay, toàn huyện có 23 trường mầm non, đã có 18 trường tổ chức ăn bán trú, đạt tỷ lệ 78,26%; các tiêu chí trẻ em đạt, tiêu chí giáo viên chuẩn đạt 100%; tiêu chí cơ sở vật chất đã có 20/22 xã đạt. Đến năm 2015 có 20/22 xã được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Bên cạnh những thuận lợi, thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non, tại huyện còn gặp một số hạn chế đó là: Một số xã do nhiều yếu tố khách quan nên việc quy hoạch quỹ đất cho trường mầm non phục vụ công tác phổ cập chưa đạt yêu cầu; còn có nhiều điểm trường lẻ, số trẻ học mẫu giáo 5 tuổi còn học ghép; cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ; kinh phí, thời gian, phương tiện làm việc còn hạn chế,…Những hạn chế này sẽ tiếp tục được khắc phục trong thời gian tới đảm bảo công tác phổ giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả cao hơn nữa.

 Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen của huyện

 

Nhân dịp này, huyện Chợ Đồn đã khen thưởng cho 03 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục mầm non thời gian qua ở địa phương./.

Bài trướcChợ Đồn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa và Thông tin 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
Bài tiếp theoBan đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016