Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

 

 

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội ViệtNamthắng lợi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước phát triển về thể chế dân chủ của nước ta. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân của một nước tự do độc lập, tự quyết định vận mệnh lịch sử của mình, tự lựa chọn và dựng xây chế độ Cộng hoà dân chủ nhân dân. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tình thế đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn sau khi Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Qua từng giai đoạn của lịch sử cách mạng nước ta, Quốc hội đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước đạt được những thành tựu quan trọng như hiện nay. 

Hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH tỉnh Bắc Kạn gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội ViệtNam. Từ khóa I đến khóa II (1946 – 1964) là đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, từ khóa III đến khóa IX (1965 – 1996) là đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Thái, từ khóa X ( 1997 đến nay) là Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn. Kế thừa kinh nghiệm hoạt động của Đoàn ĐBQH các khóa, nhìn chung chất lượng hoạt động của Đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, có đóng góp vào kế quả hoạt động chung của Quốc hội, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh về các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Tự hào kỷ niệm 70 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn văn Du, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, nhất là trong các hoạt động giám sát tại địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến giúp các cơ quan nhà nước ở địa phương khắc phục những tồn tại tỏng quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Đồng thời thông tin thêm về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2015 và dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Mong muốn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian tới tiếp tục kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tỉnh trong việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội địa bàn./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn triển khai kịp thời khắc phục hố sụt lún gây tắc đường trên tỉnh lộ 254
Bài tiếp theoPhong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn