Tổ 2B thị trấn Bằng Lũng điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng Tổ dân phố văn hóa

 

 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ 2b thị trấn Bằng Lũng

 

Nhận thức được ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa nói riêng. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn Bằng Lũng, bà con nhân dân trong Tổ luôn đoàn kết, thống nhất và nhiệt tình hưởng ứng tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn hóa.

Ban vận động tổ thường xuyên tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và  bà con nhân dân; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; không có khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật; Công tác an ninh, trật tự được đảm bảo; tình làng nghĩa xóm được vun đắp, tệ nạn xã hội dần được đẩy lùi.

Bên cạnh đó, Tổ 2B đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Không có hoạt động truyền bá mê tín dị đoan và truyền đạo trái pháp luật. Cán bộ, đảng viên trong tổ luôn có ý thức rèn luyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương.

Năm 2016, tổ 2B đã vận động nhân dân và các cá nhân, doanh nghiệp đóng góp được hơn 160  triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa khang trang, mua sắm khá đầy đủ trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của bà con nhân dân trong tổ; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường; Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường; 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ; các bà mẹ mang thai được khám định kỳ; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, trong tổ không có người sinh con thứ 3, không có trường hợp tảo hôn. Tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý.

  Bám sát các tiêu chí xây dựng Gia đình văn hóa theo Hướng dẫn số 255/HD-BCĐ ngày 07/8/2013 của Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Kạn quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. Các hộ gia đình căn cứ vào các tiêu chí cụ thể tiến hành đăng ký xây dựng danh hiệu Gia đình văn hoá với Ban vận động tổ dân phố.  Công tác đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được Ban vận động tổ 2B thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, công khai, dân chủ. Số hộ gia đình được công nhận đạt 57/57 hộ chiếm 100%, gia đình văn hóa 3 năm liên tục 34/57 hộ chiếm 59,60%. Tổ 2B đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa năm thứ 9 liên tục.

Tổ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường thực hiện ngày Chủ nhật xanh – sạch đẹp. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, nhân dân trong tổ đã có nhiều cố gắng trong công tác giảm nghèo. Tính đến năm 2013 tổ không còn hộ nghèo. Nhân dân trong tổ chủ động, tự nguyện ủng hộ cho các quỹ từ thiện nhân đạo; ủng hộ quỹ cho các tổ chức hoạt động, tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Với những nỗ lực cố gắng đó, Tổ 2B đã được Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị trấn Bằng Lũng lựa chọn làm đơn vị điểm tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 để các thôn, tổ trên địa bàn thị trấn học tập, rút kinh nghiệm. Với những nỗ lực của Ban vận động tổ dân phố và toàn thể bà con nhân dân, bên cạnh phát huy những thành tích đã được, Ban chỉ đạo phong trào thị trấn Bằng Lũng tin rằng tổ 2B luôn là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong những năm tiếp theo./.

Bài trướcHội thi Rung chuông vàng – Tìm hiểu và tuyên truyên về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2017
Bài tiếp theoThôn Bản Noỏng, xã Yên Nhuận tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc