Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2020

Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. (Tải về) 

Bài trướcCác báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN từ tháng 1 đến tháng 10 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoQuyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng HĐND & UBND huyện Chợ Đồn năm 2021