Tiến tới Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 -2024

Để công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở diễn ra đúng thời gian, nội dung theo quy định của cấp trên, cuối tháng 11/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Đồn đã chọn thị trấn Bằng Lũng là đơn vị tổ chức đại hội điểm để các địa phương rút kinh nghiệm. Từ việc chủ động trong xây dựng văn kiện, kế hoạch, đề án nhân sự, thành lập các tiểu ban cũng như công tác tuyên truyền, trang trí hội trường, khẩu hiệu đảm bảo đúng theo hướng dẫn đã tạo được không khí sôi nổi, trang trọng cho thành công của đại hội. Ông Nông Văn Trường – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn cho biết: Đại hội đã hiệp thương cử 46 vị ủy viên Ủy ban trong đó tỷ lệ nữ chiếm 28%, dân tộc thiểu số chiếm 80%, tỷ lệ ngoài đảng chiếm 26 % theo đúng quy định. Trình độ chuyên môn và chính trị  đều đạt cao hơn khóa trước.

 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bằng Lũng nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công 

tốt đẹp tạo tiền đề và khí thế cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong toàn huyện Chợ Đồn.

(Nguồn ảnh Thu Bình) 

Trao đổi về công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn lần thứ  XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024, ông Ma Văn Trị – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn cho biết: Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 22/22 xã, thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn đánh giá, nhờ rút kinh nghiệm từ đại hội điểm ở thị trấn Bằng Lũng nên công tác tổ chức đại hội ở các xã được tiến hành chu đáo, nội dung văn kiện đầy đủ, sát với thực tế tình hình ở địa phương. Nội dung các báo cáo tham luận ngắn gọn, rõ ràng, đề án nhân sự được chú trọng, là những cá nhân tiêu biểu, có trình độ, uy tín, năng lực, tâm huyết và trách nhiệm với công tác mặt trận. Qua Đại hội đã hiệp thương cử 733 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong đó căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu nhiệm kỳ mới có 12 vị chủ tịch MTTQ xã, thị trấn tái cử và 10 vị chủ tịch được bầu mới.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2019. Mọi công tác chuẩn bị đã và đang diễn ra khẩn trương trong đó 4 tiểu ban giúp việc cho đại hội (Nhân sự, Văn Kiện, Hành chính đời sống, Tuyên truyền) đang tập trung hoàn thiện, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết tiến tới đại hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã rà soát, củng cố lại công tác tổ chức nhân sự nhiệm kỳ 2019 – 2024 để trình với Ban Thường vụ huyện ủy xem xét đồng thời đang đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào trong hệ thống mặt trận nhằm tạo động lực thi đua chào mừng đại hội nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ tiếp tục chú trọng mục tiêu tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị cơ sở và nhân dân về vị trí, vai trò của mặt trận. Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp xây dựng hệ thống mặt trận ngày càng vững mạnh. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực trong cả hệ thống chính trị, tin rằng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ thành công tốt đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế -xã hội của địa phương./.

Bài trướcSức lan tỏa trong phong trào hiến máu tình nguyện ở Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019