Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình kinh tế – xã hội huyện Chợ Đồn

8 tháng đầu năm, cấp Ủy, chính quyền huyện Chợ Đồn đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; nhiều lĩnh vực hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nổi bật là kết quả sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp: Gieo cấy lúa vụ xuân, vụ mùa đạt và vượt trên 100% kế hoạch; diện tích gieo trồng các loại cây vụ đông không ngừng được mở rộng

Tuy nhiên, bên cạnh đó, địa phương còn gặp khó khăn trên một số lĩnh vực như trồng rừng, xây dựng cơ bản. Thu ngân sách 8 tháng đầu năm toàn huyện mới thực hiện được 51% kế hoạch. Một số khoản nợ khó đòi trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thu ngân sách của địa phương. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép với quy mô tương đối lớn thời gian qua đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý của địa phương, mặt khác cũng tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Đặc biệt, thời gian qua, dịch cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng và lây lan ra hai xã lân cận là Đông Viên và Yên Thượng. Mặc dù chính quyền và ngành chức năng huyện đã kịp thời triển khai các biện pháp đối phó, ngăn chặn, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ lây lan, bùng phát dịch vẫn còn rất cao.

Để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong những tháng còn lại của năm, huyện Chợ Đồn tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc, thu hoạch các cây trồng vụ mùa, tập trung đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, không để dư luận bức xúc trong nhân dân; có cơ chế hỗ trợ kịp thời đối với việc bao tiêu sản phẩm giúp ổn định nguồn nguyên liệu cho các cơ sở chế biến dong riềng trên địa bàn…

Trước mắt, chính quyền huyện cần tập trung ngăn chặn, dập tắt hoàn toàn dịch cúm gia cầm, thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát, kiểm dịch, duy trì hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm dịch, không để dịch bùng phát và lây lan, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó, huyện cần chỉ đạo Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với với chính quyền các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2012 – 2013…/.

Bài trướcChợ Đồn: Kiểm tra công tác Đảng 6 tháng đầu năm tại các xã, thị trấn
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC