Thường trực UBND huyện làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch

 

Cuộc họp đã nghe lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 11 tháng năm 2016, cụ thể về thu ngân sách: Do có sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn nên đến ngày 31/10/2016 thu ngân sách huyện đạt 56.800 triệu đồng/68.600 triệu đồng đạt 83% kế hoạch; Phòng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện trong việc điều hành ngân sách đảm bảo ổn định, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tổng chi ngân sách 10 tháng 2016 đạt 82% kế hoạch; nghe báo cáo, thảo luận tình hình sử dụng và dự kiến phân bổ từng nguồn ngân sách trong thời gian tới; nghe báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến tháng 10/2016; bên cạnh đó, Phòng tham mưu thực hiện tốt các lĩnh vực như xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 đảm bảo sát với điều kiện thực tế của địa phương, thực hiện thẩm tra quyết toán đối với 65 công trình, qua thẩm tra kịp thời phát hiện và loại bỏ chi phí bất hợp lý tiết kiệm ngân sách nhà nước với số tiền 259,61 triệu đồng; cấp 115 giấy phép đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình, cá nhân và 02 hợp tác xã…

Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được của tập thể phòng Tài chính – Kế hoạch, theo đó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, Phòng cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc thu ngân sách đảm bảo các nguồn thu phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch; rà soát, cân đối việc sử dụng các nguồn ngân sách hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo theo đúng quy định; rà soát lại danh mục dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, trong đó ưu tiên đầu tư cho một số công trình trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội của huyện; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương tổ chức đấu giá tài sản tịch thu (quặng tại sân UBND huyện) xong trong tháng 12/2016; Có giải pháp nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ kế toán ngân sách xã; Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ;…

 Đồng chí Hà Sỹ Huân – Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc

với phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; tiếp thu kiến nghị của Phòng trong thời gian tới UBND huyện sẽ rà soát, bố trí, sắp xếp biên chế để Phòng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

Bài trướcBồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Bài tiếp theoThường trực Huyện ủy giao ban quý IV tại cụm Trung tâm