Thường trực UBND huyện làm việc với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

 

Cuộc họp do Đ/c Triệu Huy Chung – Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ trì, tham dự họp có Thường trực UBND huyện, Lãnh đạo + chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Lãnh đạo + chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 Đ/c Triệu Huy Chung – PCT UBND huyện chỉ đạo tại Hội nghị

          Các đ/c Lãnh đạo UBND huyện đã nghe đ/c Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Phòng trong Quý I/2017. Theo báo cáo của phòng, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp môt số khó khăn, tồn tại. Tại buổi làm việc, chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đồng chí Lãnh đạo của UBND huyện đã trao đổi, thảo luận, bàn, thống nhất giải pháp thực hiện từng nội dung thời gian tới. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Huy Chung – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì cuộc họp đã ghi nhận sự nỗ lực, những kết quả của tập thể Phòng đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, phòng cần quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện các phương án, mô hình phát triển sản xuất, lưu ý chỉ tập trung hỗ trợ về kỹ thuật; tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ, xây dựng nội dung tập huấn các mô hình phải cụ thể, phù hợp với các đối tượng, có hình ảnh minh hoạ; tăng cường tuyên truyền nhân dân phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt xây dựng thành công các mô hình phát triển cây trồng, vật nuôi gắn với việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; phối hợp với UBND thị trấn Bằng Lũng triển khai mô hình trồng rau công nghệ cao, báo cáo, đề xuất cụ thể với UBND huyện trong thời gian sớm nhất; phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai chính sách phát triển các cây trồng hàng hoá vụ năm 2017 của Công ty TP XK Đồng Giao; phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trồng 80ha Chè Shantuyết tại xã Bằng Phúc; có giải pháp để tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ, phát triển mô hình gia trại, trang trại theo Nghị quyết HĐND huyện đã ban hành; tham mưu UBND huyện hỗ trợ phát triển thuỷ sản; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường nông thôn do phát triển kinh tế nông nghiệp; thực hiện kịp thời, theo đúng quy định về phê duyệt thủ tục trồng rừng năm 2017./.

Bài trướcThường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp bất thường HĐND huyện
Bài tiếp theoBan Kinh tế – Xã hội thẩm tra nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021