Thường trực huyện ủy làm việc với 05 xã cụm bắc và 3 xã Cụm tây

 

 

Ngày 9/5,  tại xã Quảng Bạch, đồng chí Bí thư huyện ủy làm việc với các xã  cụm bắc bao gồm: Tân Lập, Đồng Lạc, Nam Cường, Xuân Lạc và Quảng Bạch.

 Đồng chí Hà Đức Tiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy làm việc với 5 xã Cụm Bắc

 

 Theo báo cáo kết qủa thực hiện nhiêm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 04 tháng đầu năm 2017 và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý 2 của các xã, sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đúng kế hoạch giao, các cây trồng vụ xuân phát triển bình thường. Đàn gia súc, gia cầm được duy trì, đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh , phun thuốc, tiêu độc, khử trùng theo kế hoạch của ngành thú y.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt, và phấn đấu đạt thêm  tiêu chí mới. Công tác thu ngân sách được cấp uỷ, chính quyền các địa phương, quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hạ tầng cơ sở như: điện, đường, lớp học…… tiếp tục được đầu tư phát huy hiệu quả; hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, giáo dục, y tế, dân số…được quan tâm thực hiện; công tác quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban, đoàn thể luôn được  tăng cường chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: công tác giảm nghèo chưa đạt mục tiêu đề ra; tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp; công tác vệ sinh môi trường chưa được người dân quan tâm chú trọng; khó khăn trong việc tiêu thụ đàn lợn nuôi, do giá lợn thương phẩm  giảm mạnh….. người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do vẫn xảy ra…..

 Đồng chí Hà Đức Tiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy làm việc với 5 xã Cụm Tây

 

Tại các xã Cụm tây, trong những tháng đầu năm Đảng ủy các xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng công tác sản xuất nông nghiệp, gieo cấy lúa và các cây trồng theo đúng khung thời vụ, hiện nay người dân đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; Chăn nuôi, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Lĩnh vực lâm nghiệp, các xã chỉ đạo người dân thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng khi xử lý thực bì; Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp; Về thu ngân sách, đến thời điểm này xã Yên Thịnh thu đạt trên 40%, xã Yên Thượng thu đạt 51%, xã Bản Thi thu đạt trên 37%; Công tác văn hóa, xã hội được thực hiện theo đúng kế hoạch; Lĩnh vực quốc phòng, an ninh ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được duy trì; hiện nay 3 xã đã tổ chức xong đại hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 – 2022; đối với đại hội Đoàn thanh niên, xã Yên Thượng đã thực hiện xong, còn 2 xã Yên Thịnh, Bản Thi đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức trong tháng 5.

          Các địa phương cũng đề nghị với thường trực Huyện ủy một số nội dung như: Quan tâm đầu tư xây dựng Trạm y tế xã Yên Thượng, trụ sở xã Bản Thi; Sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc sau thi công đường 254; đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP đối với xã CT 229; sớm phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới…

Kết luận tại các điểm làm việc, đồng chí Bí thư huyện uỷ Hà Đức Tiến đề nghị trong thời gian tới các xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đôn đốc người dân thực hiện bảo đảm vụ trồng rừng năm 2017; tăng cường thực hiện công tác an sinh xã hội; tiếp tục tăng cường công tác quản lý việc vận chuyển, khái thác lâm, khoáng sản theo chỉ thị 08 của tỉnh uỷ Bắc Kạn; chủ động công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; phân công cán bộ thường xuyên bám nắm cơ sở để kịp thời chỉ đạo việc phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh- chính trị trên địa bàn./.              

Bài trướcHĐND huyện giám sát về tổ chức lại, hoạt động, phát triển các hợp tác xã kiểu mới tại xã Đồng Lạc
Bài tiếp theoHĐND huyện giám sát hoạt động của hợp tác xã kiểu mới tại các xã Bằng Phúc, Đông Viên, Bình Trung