Thường trực huyện ủy giao ban tại Cụm Tây và Cụm Đông

 Đ/c Ma Thị Na – Phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện

giao ban với  các xã Cụm Tây. 

Trong những tháng đầu năm, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ và nhân dân thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các cây trồng được gieo cấy đúng khung thời vụ, hiện nay 1 số diện tích gieo cấy lúa ngắn ngày bà con đã bắt đầu thu hoạch. Lâm nghiệp, công tác quản lý, bảo vệ rừng được đẩy mạnh, người dân đang tập trung trồng rừng theo các diện tích đã được thiết kế. Chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra, các địa phương đã thực hiện xong tiêm phòng đợt 1. Về thu ngân sách, các xã thu đạt cao như Yên Thịnh 93%, xã Phương Viên 82%,  xã Yên Thượng trên 64%. Trong chương trình xây dựng Nông thôn mới, các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các công trình như đường giao thông, nhà văn hóa thôn và các tiêu chí đã đưa ra từ đầu năm; Riêng xã Đông Viên đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2018. Công tác Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến. Lĩnh vực an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữa vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thường xuyên được củng cố và hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của huyện ủy và Đảng ủy các xã đã trao đổi, thảo luận và làm rõ các vấn đề liên quan như: khai thác khoáng sản trái phép; cấp giống cây trồng rừng chậm; nguyên nhân tiêm phòng gia súc ở một số xã đạt thấp; giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm đất công; quan tâm đầu tư xây dựng một số công trình xây dựng cơ bản; Quản lý việc sản xuất rượu…

Kết luận tại 2 điểm giao ban Cụm tây và Cụm Đông, đồng chí Ma Thị Na- phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị các xã chỉ đạo tốt công tác thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lâm, khoáng sản, đặc biệt là thực hiện nghiêm Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy. Đôn đốc công tác thu ngân sách. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Chỉ đạo tốt công tác quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính. Quan tâm đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và công tác phát triển Đảng Viên./.

Bài trướcLãnh đạo Huyện ủy Chợ Đồn làm việc với Đảng ủy các xã
Bài tiếp theoBồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng