Thường trực Huyện ủy giao ban quý IV tại cụm Trung tâm

 

 Thường trực Huyện ủy giao ban quý IV tại cụm Trung tâm

 

Bốn xã Cụm trung tâm, gồm thị trấn Bằng Lũng, Ngọc Phái, Đại Sảo, Bằng Lãng. Năm 2016, các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Diện tích cây trồng, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cơ bản đạt và vượt kế hoạch; quan tâm về công tác quản lý tài nguyên lâm sản, khoáng sản, xây dựng cơ bản; về xây dựng nông thôn mới hiện nay có xã Đại Sảo đạt thấp nhất 5/19 tiêu chí; Thu ngân sách có 3 xã Đại Sảo, Bằng Lãng, Ngọc Phái đã hoàn thành kế hoạch giao, riêng thị trấn Bằng Lũng đạt trên 94%; Công tác văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện, chất lượng các bậc học được nâng lên; công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo; Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, trong năm 4 xã cụm trung tâm đã kết nạp được 35 đảng viên mới.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, việc duy trì và phát triển đàn gia súc gặp nhiều khó khăn; Tình trạng lấn chiếm hành lang giao thong vẫn xảy ra; vệ sinh môi trường, tai nạn gao thông, trộm cắp vặt, sử dụng và buôn bán các chất ma túy chưa được ngăn chặn và đẩy lùi; tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép vẫn diễn ra; diện tích trồng rừng chưa đạt theo kế hoạch… Những hạn chế và các ý kiến đề xuất của các xã đã được các phòng, ban và lãnh đạo UBND huyện trao đổi, làm rõ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn đã ghi nhận kết quả mà 4 xã cụm Trung tâm đã nỗ lực thực hiện đạt được trong năm 2016. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; tăng cường thực hiện chỉ thị 08 của ban thường vụ tỉnh ủy; quan tâm tạo điều kiện cho các trường nâng cao chất lượng dạy và học; Thực hiện tốt việc rà soát hộ nghèo; phối hợp đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chú trọng công tác phát triển đảng, đánh giá chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng năm 2016 và chất lượng sinh hoạt chi bộ./.                       

Bài trướcThường trực UBND huyện làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch
Bài tiếp theoThường trực Huyện ủy giao ban với Đảng ủy các xã Cụm đông