Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn làm việc với Đảng ủy các xã: Yên Nhuận và Phong Huân

 

Theo báo cáo của Đảng ủy 2 xã , ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy các xã đã tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung vào việc đẩy nhanh tiến trình xây dựng, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tập trung thu ngân sách; thực hiện việc quản lý đất đai; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, bảo đảm vệ sinh môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, Đảng ủy các xã  tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ( 12) của Đảng, Chỉ thị 05 của Đảng về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; tập trung củng cố hệ thống chính trị, xây dựng các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ ở một số địa phương triển khai, thực hiện chưa được cụ thể, kết quả chưa cao, chưa bảo đảm thời gian, chưa quyết liệt …

 Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn làm việc với Đảng ủy xã Phong Huân


        Tại buổi làm việc, Đảng ủy 2 xã đã kiến nghị với Huyện ủy-UBND huyện tiếp tục có chính sách hỗ trợ các xã, thị trấn về xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình phục vụ cho xây dựng nông thôn mới; cơ chế chính sách hỗ trợ cho chăn nuôi lợn vì hiện nay giá lợn xuống thấp, ảnh hưởng đến đời sống  của người chăn nuôi…

 Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn làm việc với Đảng ủy xã Yên Nhuận 


            Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy các xã đã đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương mình. Tuy nhiên, đồng chí cùng yêu cầu Đảng ủy các xã cần tiếp tục xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2017; tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, để triển khai thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm./.

Bài trướcUBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh
Bài tiếp theoChợ Đồn: Lãnh đạo huyện tiếp xúc, đối thoại với nhân dân