Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn giao ban công tác 9 tháng đầu năm tại các Cụm Tây, Cụm Nam B và Cụm Đông

 

 Thường trực huyện ủy Giao ban công tác tại Cụm Tây

Sáng ngày 25/9,  làm việc với các xã Cụm Tây, các đại biểu đã được nghe Đảng ủy 3 xã  (Bản Thi, Yên Thịnh, Yên Thượng)  báo cáo nhanh kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Nhìn chung 9 tháng đầu năm 2019, tình hình trên địa bàn 3 xã  cơ bản ổn định, kinh tế có bước tăng trưởng khá, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Cấp uỷ chính quyền, Đảng bộ, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể luôn chủ động triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách mà huyện đề ra.

Tập trung tuyên truyền các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời đến các tầng lớp nhân dân. Duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao và các hoạt động tuyên truyền, thực hiện tốt công tác thăm hỏi tặng quà dịp lễ tết; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, giảm tỷ lệ hộ nghèo; Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân … Trong xây dựng Nông thôn mới,  xã Yên Thịnh đạt 10/19 tiêu chí của xây dựng Nông thôn mới ; xã Yên Thượng đạt 13/19 tiêu ch, xã Bản Thi đạt 9/19 tiêu chí…Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, triển khai học tập có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết TW4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chính đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên trong các Đảng bộ.

Buổi chiều ngày 25/9 làm việc với các xã Cụm Nam B: Trong  9 tháng đầu năm 2019, Cấp ủy, chính quyền các Yên Nhuận, Yên Mỹ và Phong Huân đã chủ động đề ra các biện pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể từ cấp xã trở xuống đã nỗ lực trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP ở địa phương, trú trọng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong công tác thu ngân sách xã Yên Nhuận đạt 60,37%, xã Phong Huân đạt 61%, xã Yên Mỹ đạt 59,6%. Các xã đã thực các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, giải ngân các nguồn vốn được thực hiện theo đúng quy định… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt những kết quả quan trọng.  Hội nghị giao ban cụm Nam B nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu, tập trung vào các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm v.

Sáng ngày 26/9 làm việc với các xã Cụm Đông gồm xã Bằng Phúc, Rã Bản, Phương Viên và Đông Viên: Cấp ủy, chính quyền 04 xã đã chủ động đề ra các biện pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, kinh tế – xã hội tiếp tục có bước phát triển,  một số diện tích cây trồng đạt và vượt kế hoạch giao. Trong công tác thu ngân sách, 04 xã đạt trên 80% kế hoạch năm. Thực hiện Chương trình xây dưng NTM, các xã đã và đang tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch năm 2019 …

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại 03 cuộc giao ban tại các Cụm trong 2 ngày 25 và 26/9, đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy ghi nhận  và đánh  giá cao những kết quả đạt được của các xã trong  9 tháng đầu năm 2019. Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm các xã cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới là: hiện nay đối với các xã có lộ trình sát nhập nay chưa có quyết định sát nhập thì vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm đã đề ra;  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ Đảng viên, triển khai đẩy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của các xã, thị trấn đến các tầng lớp nhan dân; Tập trung chăm sóc vụ mùa, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm nhất là khi bước vào mùa đông; triển khai tiêm phòng đầy đủ trong đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục định hướng tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh tăng vụ;  chỉ đaọ  thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, quan tâm phát triển du lịch; Tăng cương công tác xây dựng Đảng vè hệ thống chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đảng cấp cơ sở sẽ diễn ra trong quý 1-2020;  Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 đối với các xã./.

Bài trướcĐoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn khảo sát việc đánh giá các Chương trình Mục tiêu quốc gia tại Chợ Đồn
Bài tiếp theoThường trực Huyện ủy giao ban công tác 9 tháng đầu tại các xã Cụm Bắc, Cụm Trung tâm và Cụm Nam A