Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn họp thường kỳ tháng 01/2017

 

 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn họp thường kỳ tháng 01/2017

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe thường trực HĐND huyện đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đánh giá, kỳ họp thứ ba HĐND huyện, khóa XIX diễn ra trong 02 ngày 15,16/12/2016 được chuẩn bị đúng trình tự theo quy định của pháp luật. UBND huyện đã có văn bản gửi các phòng, ban tham mưu xây dựng nội dung, đề án, văn bản cần trình kỳ họp trên cơ sở thông báo họp liên tịch của HĐND huyện, qua đó giúp các cơ quan, đơn vị chủ động hoàn chỉnh báo cáo và gửi về Thường trực HĐND huyện đảm bảo thời gian theo quy định. Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri và thông báo dự kiến nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND huyện, khóa XIX và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Công tác điều hành kỳ họp đảm bảo yêu cầu về nội dung, chương trình, thời gian, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và ý thức trách nhiệm của các đại biểu trong việc xem xét, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Các báo cáo được chuẩn bị ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho đại biểu nghiên cứu. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm, dân chủ và công khai, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thắng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong công tác chuẩn bị như: Các Tổ Đại biểu HĐND chưa tích cực tham gia ý kiến vào việc chuẩn bị các nội dung chất vấn tại kỳ họp khi được TT HĐND gửi phiếu xin ý kiến, việc tổng hợp ý kiến cử tri của một số Tổ đại biểu còn chậm, có nội dung còn chung chung, không cụ thể…; nội dung, chất lượng, tiến độ một số báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; một số ít nội dung trong báo cáo thẩm tra về nhận định các vấn đề, đánh giá chưa sát với thực tế…; thảo luận tại tổ mới chỉ dừng lại ở việc phản ánh, báo cáo, chưa tham gia đóng góp được nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình và Dự thảo Nghị quyết…Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện thông qua Chương trình giám sát trong năm 2017.

Kết luận phiên họp, Đồng chí Triệu Đức Phú – Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện trong việc tổ chức thành công kỳ họp thứ ba HĐND huyện, đồng thời yêu cầu trên cơ sở những tồn tại hạn chế được chỉ ra tại đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian tới các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện cần tích cực chủ động trong việc nghiên cứu tài liệu, đưa ra các ý kiến thiết thực, hiệu quả, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, đặc biệt là thực hiện chương trình giám sát của các Ban đảm bảo theo chương trình đã đề ra./.

Bài trướcỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến
Bài tiếp theoĐoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện về tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện