Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I/2019

Nội dung cuộc giao ban được nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I năm 2019 của Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã, thị trấn; trao đổi, thảo luận và đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc về hoạt động của Hội đồng nhân dân và trao đổi kinh nghiệm về chủ đề “nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân”.

Tại cuộc giao ban, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2019 cũng như đưa ra những kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân về công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đưa ra là trình độ chuyên môn của thành viên Ban của Hội đồng nhân dân chưa đồng đều gây khó khăn trong việc lựa chọn nội dung giám sát và chất lượng báo cáo thẩm tra chưa cao; đề nghị được tập huấn về nội dung thẩm tra cho các Ban Hội đồng nhân dân xã trong năm nay để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận cuộc giao ban, đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn cần chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công kỳ họp thường lệ tháng 6 năm 2019; tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp và thực hiện các nội dung giám sát theo chương trình hoạt động đã đề ra./.

 

Bài trướcChợ Đồn xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, gắn kết tiêu thụ sản phẩm.
Bài tiếp theoChợ Đồn thực hiện mô hình 100 triệu đồng/ha trở lên