Thường trực HĐND huyện họp chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ nhất

 

Cuộc họp đã thống nhất dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp vào ngày 29/6/2016. Một số nội dung thực hiện: Báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các chức danh Chủ tịch HĐND huyện và các Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Trưởng ban, Phó ban của Ban HĐND khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện; bầu các Ủy viên Ủy ban nhân dân, Hội thẩm tòa án.

Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; báo cáo của Thường trực HĐND huyện khóa 18 về kinh nghiệm hoạt động HĐND; báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.  Kỳ họp dự kiến thông qua 10 Nghị quyết.

Để kỳ họp tổ chức thành công, Thường trực HĐND huyện đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan.  Điểm mới so với các kỳ họp trước là theo hướng dẫn mới, kỳ họp không bầu chức danh thư ký mà giao cho Văn phòng HĐND và UBND thực hiện./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn liên hoan cháu ngoan Bác Hồ năm học 2015 – 2016
Bài tiếp theoChợ Đồn: Sơ kết công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011- 2015