Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện

  Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện công tác

cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp tại xã Bình Trung, Nghĩa Tá và các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Theo báo cáo của các đơn vị được giám sát, hàng năm UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành các văn bản kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; chỉ đạo ban hành các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính đảm bảo thời gian và nội dung; các bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai và đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện vào hoạt động, đã thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, đồng thời thực hiện sử dụng phần mềm Một cửa điện tử từ ngày 15/3/2018; công tác cải cách bộ máy hành chính Nhà nước được quan tâm, thực hiện theo quy định; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; các cơ quan, đơn vị đều xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý được các đơn vị quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: hầu hết các hồ sơ đều xử lý đúng hạn nhưng do phần mềm một cửa điện tử hoạt động không ổn định nên ảnh hướng đến công tác cập nhật kết quả xử lý hồ sơ của công chức chuyên môn và do công chức chuyên môn ưu tiên xử lý hồ sơ và trả kết quả cho dân xong mới cập nhật thông tin; phần mềm ứng dụng trong hoạt động của bộ phận một cửa chưa hợp lý, việc liên thông giữa các phần mềm một cửa và giữa phần mềm một cửa với phần mềm hồ sơ công việc chưa thực hiện được; trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện vẫn chưa thực hiện đầy đủ quy trình;…

Tại các buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã có những ý kiến trao đổi, phân tích, làm rõ kết quả và nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Kết thúc cuộc giám sát, đồng chí Triệu Đức Phú – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong công tác cải cách hành chính, đồng thời đề nghị UBND huyện cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện trong thời gian tới./.

Bài trướcUBND huyện tổ chức họp thông qua các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX
Bài tiếp theoChợ Đồn tập trung thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa.