THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN GIAO BAN QUÝ III VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

 Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn tổ chức giao ban quý III với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND huyện 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Cụ thể trong 9 tháng năm 2016 HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan hữu quan tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016 đảm bảo theo đúng quy định. Phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã chủ động, phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, trưởng các Ban, ủy viên UBND theo quy định. Nhìn chung, các đại biểu HĐND đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong trong thực hiện nhiệm vụ, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, quan tâm, lắng nghe ý kiến đóng góp và xây dựng của cử tri. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021 cơ bản được bầu mới, tỷ lệ tái cử chiếm ít nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động. Chưa bố trí nhiều thời gian nghiên cứu văn bản mới liên quan đến hoạt động của hội đồng. Một số kiến nghị của cử tri chưa được các cơ quan giải quyết kịp thời.

Hội nghị cũng đã được nghe Thông báo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quý II, III năm 2016, theo Thông báo của UBND huyện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo. Kỹ năng soạn thảo văn bản của cán bộ làm văn bản đã có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu vi phạm của     quý II, III/2016 (86%) tăng gấp nhiều lần với quý II, III/2015 (5,1%). Có 06 xã sử dụng căn cứ pháp lý chưa chính xác hoặc thiếu căn cứ pháp lý để ban hành văn bản. Việc ghi số văn bản cũng còn mắc nhiều lỗi…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nông Quang Nhất – Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong tổ chức kỳ họp, ban hành các Nghị quyết, nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016; phối hợp đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Tập trung giám sát về tình hình triển khai thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở địa phương…/.

Bài trướcTỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐƠN VỊ HUYỆN CHỢ ĐỒN GIÁM SÁT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Bài tiếp theoNâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước