Thực hiện Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2018

Trên cơ sở Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã, Phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020, Ủy ban nhân huyện Chợ Đồn đã ban hành Kế hoạch số 786/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 triển khai Đề án “Mỗi xã, Phường một sản phẩm”OCOP tỉnh Bắc Kạn. Chú trọng trong công tác thúc đẩy đổi mới và xây dựng các hình thức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn được hình thành, chủ yếu là các tổ hợp tác, Hợp tác xã.

Đến nay huyện Chợ Đồn có 14 Hợp tác xã được thành lập và đi vào hoạt động; bước đầu đã có những đóng góp tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định xã hội, tạo sự đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên đa số các HTX do mới được thành lập từ năm 2016, 2017 và đầu năm 2018 đang trong quá trình ổn định sản xuất; quy mô sản xuất còn nhỏ, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, đồng thời chưa hoàn thiện đầy đủ các danh mục như: Công bố tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế bao bì nhãn mác, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng câu chuyện sản phẩm, xúc tiến thương mại… nên doanh thu và lợi nhuận của các Hợp tác xã chưa cao.

Tính đến tháng 10 năm 2018, huyện xét chọn được 11 sản phẩm của 07/22 xã, thị trấn tham gia Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm” là Măng khô- HTX Cao Phong;  Giảo cổ lam- Tổ hợp tác của xã Xuân Lạc; Hồng không hạt- HTX Tân Phong- Quảng Bạch; Quýt HTX Toàn Thắng xã Rã Bản; Gạo Bao Thai-HTX Hoàn Thành xã Phương Viên; Rau Su Su HTX rau Phia Khao xã Bản Thi; chè Hoa vàng- Hộ gia đình Triệu Du Vuông xã Nghĩa Tá; Rượu men lá HTX Thanh Tâm; HTX Rượu men lá Bằng Phúc, Sản phẩm Chè Shan tuyết của HTX Chè Bằng Phúc; THT Chè Shan Tuyết Nà Bây xã Bằng Phúc. UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công các thành viên giúp đỡ các tổ chức kinh tế hoàn thiện các tiêu chí của OCOP như bao bì, nhãn mác sản phẩm, công bố chất lượng, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc…

 Lãnh đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy thăm vườn Rau Su Su tại Phia Khao xã Bản Thi

Trong các sản phẩm trên, sản phẩm Măng Khô Mẩy Puốc của HTX Cao Phong xã Xuân Lạc từ năm 2017 đã đăng ký, hoàn thiện, chuẩn hóa mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, có bao bì đóng gói; sản phẩm tiêu thụ trong và ngoài tỉnh tương đối ổn định, trong 02 vụ măng năm 2017 và năm 2018, HTX đã thu mua, sơ chế được trên 3,5 tấn măng khô/năm; giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho 6 thành viên của HTX (thành viên sản xuất sơ chế măng) với tổng doanh thu hơn 520 triệu đồng (vụ thu hoạch, chế biến măng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm).

  Sơ chế măng của HTX Cao Phong xã Xuân Lạc

Hợp tác xã Tân Phong tại xã Quảng Bạch được thành lập giữa năm 2017,  Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là sản xuất, thâm canh, chế biến tiêu thụ sản phẩm Hồng không hạt bản địa, với số lượng 30 thành viên; Hợp tác xã có 01 vườn ươm cây giống quy mô 0,25ha để ươm và ghép mắt sản xuất cây giống Hồng không hạt bản địa, mỗi năm ươm được khoảng 20.000cây, đáp ứng nhu cầu trồng phát triển cây hồng không hạt cho nhân dân trong và ngoài xã thuộc vùng trồng hồng không hạt của huyện; cụ thể, năm 2017 HTX có số cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn và cung ứng được hơn 16.000 cây và kế hoạch năm 2018, cung ứng hơn 18.000cây, tính đến tháng 10 đã cung ứng đạt trên 85%. Trong sản xuất thâm canh năm 2017, Hợp tác xã Tân Phong có diện tích 3,07 ha Hồng không hạt được cấp chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP; năm 2018 mở rộng thêm vùng sản xuất theo hướng VietGAP với diện tích gần 20 ha. Việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm, trong 02 năm 2017, 2018 Hợp tác xã đã nỗ lực liên kết tìm kiếm thị trường liên kết với Siêu thị USIAMART tại Thành phố Hà Nội tiêu thụ được hơn 1,7 tấn quả/năm. Hiện nay HTX đã và đang tập trung đầu tư xây dựng nhà, lắp đặt máy sấy quả hồng để năm 2019 thu mua, chế biến tập trung tạo ra sản phẩm đặc trưng Hồng không hạt khô.

Hiện nay, nằm lựa chọn một số sản phẩm đặc sắc nhất từ 11 sản phẩm đã được huyện xét chọn từ đầu năm để tham gia hội thi đánh giá sản phẩm OCOP Bắc Kạn năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2018.  Thời gian tổ chức Hội thi của huyện thực hiện trong tháng 11/2018.

Trong những năm tiếp theo, để các tổ chức kinh tế duy trì hoạt động có hiệu quả, tạo ra những mặt hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ được uy tín chất lượng hàng hóa với người tiêu dùng, các tổ chức kinh tế quy mô vừa và nhỏ (HTX, THT, cá nhân…) trong sản xuất cần tuân thủ chặt chẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các khâu: lựa chọn cây, con giống, gieo trồng thâm canh, chăm sóc, nuôi dưỡng; thu hái sơ chế, chế biến sản phẩm hàng hóa đúng quy trình An toàn thực phẩm… Tuyệt đối không sử dụng các hóa chất không được phép sử dụng trong sơ chế, chế biến thực phẩm như: Phụ gia, chất bảo quản chống mốc, chất tạo hương, lên men…; đồng thời cần hoàn thiện công bố tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng câu chuyện sản phẩm, xúc tiến thương mại, thiết kế bao bì nhãn mác cho sản phẩm.

Các cơ quan đoàn thể, các tổ chức liên quan của tỉnh, huyện cần tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các tổ chức kinh tế tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất, chế biến; hoàn thiện các tiêu chí quy định của OCOP; xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm; sản xuất kinh doanh theo các quy trình kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, VietGAP; công bố tiêu chuẩn chất lượng thuộc phạm vi của Y tế; xúc tiến thương mại, công bố chất lượng thuộc ngành Công thương, Khoa học và Công nghệ…Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn chưa có mô hình, sản phẩm thực hiện đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm” tuyên truyền, định hướng, lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của địa phương để tập trung chỉ đạo sản xuất và tham gia OCOP tỉnh Bắc Kạn trong những năm tiếp theo./.

Bài trướcHọp Giao ban Khối Văn hóa xã hội Quý IV/2018
Bài tiếp theoBồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018.