Thông báo việc xác định người trúng tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2019.

                Thông báo số: 400/TB-HĐTD ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn về việc xác định người trúng tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2019. (Tải về)

Bài trướcThông báo điểm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018
Bài tiếp theoQuyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018.