Thông báo về việc thu phí tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, năm 2018

                       Thông báo số 568/TB-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc thu phí tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, năm 2018. (Tải về)

Bài trướcDanh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019
Bài tiếp theoThông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018