Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 Thông báo số 485/TB-TCKH ngày 14 tháng 11 năm 2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. (Tải về)

Bài trướcThông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Bài tiếp theoThông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản