Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo số 71/TB-VPHĐND&UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. (Tải về)

Bài trướcXã Lương Bằng tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo xã với thanh niên
Bài tiếp theoTăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn