Thông báo về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình cầu treo Bản Khắt

Thông báo về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình cầu treo Bản Khắt, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

Bài trướcQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản