Thông báo ựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô

Thông báo số 287/TB-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về lựa chọn tổ chức bán đấu giá xe ô tô MITSUBISHI PAJERO GLV6 biển kiểm soát 97A-0667. (Tải về)

Bài trướcThông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá
Bài tiếp theoDanh mục các Dự án đầu tư