Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn

                 Thông báo số 860/TB-HĐTD ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (Vòng 1). (Tải về)

Bài trướcThông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018
Bài tiếp theoNội quy kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn chỉ tiêu năm 2018