Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (Vòng 2)

                        Thông báo số 1077/TB-HĐTD ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (Vòng 2). (Tải về)

Bài trướcThông báo điểm thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2018 (Vòng 1)
Bài tiếp theoThông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngàng GD&ĐT huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (vòng 1)